Kriisi- ja traumapsykoterapiapalvelu Minna Mansikka 

      

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing

= Silmänliikkeisiin perustuva poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi


EMDR- menetelmän on kehittänyt psykologi Francine Shapiro ja se on ollut käytössä Suomessa 1990-luvun puolivälistä alkaen. Sitä voidaan käyttää yhtenä menetelmänä kriisi- ja traumapsykoterapiassa. Menetelmän avulla voidaan käsitellä traumaattisia tai muita häiritseviä muistoja. 


Ihmisellä tapahtuu muutoksia traumaattisen tapahtuman aikana mm. hermostossa ja hormonaalisessa tasapainossa. Tämän seurauksena aivot eivät pysty käsittelemään informaatiota kuten neutraaleissa arkipäivän tilanteissa, vaan jää prosessoitumattomana häiritsevään muotoon, usein alkuperäisinä aistimuksina, tunteina ja fysiologisina tuntemuksina. Nämä muistot  voivat myöhemmin aktivoitua erilaisista ärsykkeistä ja aiheuttaa painajaisunia, voimakkaita takautuvia mielikuvia traumaattisesta tapahtumasta tai muita häiritseviä oireita.


EMDR- hoidossa tapahtuman käsittely yhdistetään silmänliikkeisiin tai käytetään siihen tarkoitettua elektronista laitetta, mikä laukaisee fysiologisen mekanismin ja informaation prosessointi aktivoituu. Menetelmä vähentää traumaattiseen tapahtumaan liittyvää tunnekuormitusta, mieleen tunkeutuvia ajatuksia ja mielikuvia sekä painajaisia. Tapahtumaa voidaan jäsentää uudelleen tietoisella tasolla sekä korjata vääristyneitä uskomuksia. 

Menetelmä nopeuttaa monien sekä aikaisempiin järkyttäviin kokemuksiin että nykytilanteeseen liittyvien häiriöiden hoitoa.