Kriisi- ja traumapsykoterapiapalvelu Minna Mansikka 

      
Tarjoaa:


Kriisi- ja traumapsykoterapiaa

EMDR- terapiaa

Psykofyysistä hengitysterapiaa

Konsultaatiota ja terapiatyönohjausta