Kriisi- ja traumapsykoterapiapalvelu 

Minna Mansikka

Konsultaatio ja terapiatyönohjaus:  

Tarjoamme kriiseihin ja traumoihin liittyvää konsultaatiota sekä terapiatyönohjausta.