Kriisi- ja traumapsykoterapiapalvelu Minna Mansikka 

      

Konsultaatio ja terapiatyönohjaus

Tarjoan kriiseihin ja traumoihin liittyvää konsultaatiota sekä terapiatyönohjausta.