Kriisi- ja traumapsykoterapiapalvelu Minna Mansikka 

      

 Kriisi- ja traumapsykoterapia 


Terapiamuoto keskittyy erilaisten kriisien ja traumatisoivien tapahtumien seuraamusten hoitoon. Terapia suunnitellaan yksilöllisesti, jokaisen henkilöhistoria ja nykyinen elämäntilanne huomioiden. 

Traumaattiset tapahtumat voivat käsittelemättömänä jäädä mieleen irrallisina sirpalemaisina muistoina, tunteina, kehon aistimuksina ja kielteisinä uskomuksina itsestä. Tämä voi häiritä normaalia elämää monin eri tavoin. Traumaattisista tapahtumista voi mieleen tunkeutua erilaisia mielikuvia hallitsemattomasti jonkun laukaisemana, keho ja mieli voi olla jatkuvasti varuillaan, voi tulla myös välttelyä asioihin, joka muistuttaa traumaattista kokemusta. Nämä saattavat näkyä mm. rajuina mielialan vaihteluina, pelkoina, ahdistuksina, turtumisen tunteena, erilaisina kehon oireina, muistikatkoina. Tapahtuneella ei useinkaan ole tunneyhteyttä. 

Terapialla pyritään ensin häiritsevien oireiden hallintaan ja elämän vakauttamiseen. Sen jälkeen tutustutaan tarkemmin omaan mieleen ja sen tallettamiin traumamuistoihin, joita käsitellään hallitusti ja turvallisesti, niin että ne prosessoituisivat osaksi omaa elämän tarinaa. Terapian loppuvaiheessa suunnataan tulevaisuuteen. 

Kriisiterapia on yleensä lyhytkestoisempaa kuin traumapsykoterapia. Terapian kesto suunnitellaan yksilöllisesti. 

 Mielen asiat ovat hyvin kehollisia ja kehon asiat vaikuttavat mieleen, niinpä erilaiset keholliset harjoitukset ovat terapiassa mahdollisuuksia luoda syvempää yhteyttä itseen.