Kriisi- ja traumapsykoterapiapalvelu Minna Mansikka 

      

Psykofyysinen hengitysterapia


Psykofyysisessä hengitysterapiassa opetellaan 

  • rentoutumista, hellittämistä, "olla vaan"-kokemusta
  • tietoista läsnäoloa
  • itsensä rauhoittelua
  • kiinnostumista omista ajattelu-, tunne-, reagointitavoista
  • itsemyötätunnon kehittymistä
  • omien rajojen selkeyttämistä

Psykofyysinen hengitysterapia sisällytetään yksilöllisesti asiakkaan psykoterapiaan.